vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


159/QĐ-KKT26/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhVề việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu TV.01: Khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000 thuộc dự án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000


160/TB-KKT25/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhVề việc ủy quyền giải quyết công việc


77/BC-KKT25/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhBÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới


78/BC-KKT25/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhBáo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 theo chỉ đạo của UBND tỉnh (nhà đất)76/BC-KKT22/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhCông tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng quý III năm 2023


73/TB-KKT15/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhBÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023


1204/KKT-KHTH15/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhV/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)1205/KKT-KHTH15/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhV/v báo cáo kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương


74/BC-KKT15/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhBÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh


72/BC-KKT12/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023


149/QĐ-KKT12/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhQUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin, khai thác và phát triển Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh1190/KKT-KHTH12/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhV/v báo cáo tổng hợp số liệu phục vụ công khai tài sản công


71/BC-KKT08/09/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhBÁO CÁO Đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC 8 tháng đầu năm 2023 quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg của Chính phủ


146/QĐ-KKT31/08/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhQUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ thực hiện công tác Cải cách hành chính


147/QĐ-KKT31/08/2023Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà TĩnhQUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính